GDPR

Tisztelt Partnerünk! Az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Date Protection Regulation  GDPR, továbbiakban Rendelet) alkalmazását annak hatályba lépéstől, 2018. május 25. napjától kell megkezdeni a tagállamokban, így Magyarországon is. A Rendelet előírásainak megfelelően  tájékoztatjuk Önöket, hogy a társaságaink közötti szerződés(ek) (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és teljesítése, valamint a szerződésen kívüli kapcsolattartás során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. A PKS Armatúra Kft (7681 Okorvölgy, 036 hrsz) Adatkezelési szabályzata szerint, ezen elektronikus levélre válaszolva Ön, mint érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így nevét, telefonszámát és e-mail címét a PKS Armatúra Kft (7681 Okorvölgy 036 hrsz), mint adatkezelő kapcsolattartás és kommunikációs csatorna létesítése, fenntartása céljából kezelje, hogy Önt általánosan, vagy személyre szabottan tájékoztassa. Hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelenti, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A PKS Armatúra Kft. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Önök kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatni.